Geri Dön
<< | >> yekmu0508

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00673, 84b * 14x16 mm.

Mühür Metni

من مواهب المنان لعبده سيد عثمان ١١٩٩

Latinize

Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman 1199

Türkçe Çeviri

Mennân’ın kulu Seyyid Osman’a hibelerindendir.

Mühür Sahibi
Nazmîzâde Seyyid Osman Efendi / نظمي زاده السيد عثمان افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1199 / 1785
Mühür Türü
Temellük
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
İzzet
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Temellük mührü, Nazmîzâde Seyyid Osman Efendi, “Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman”, 1199
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
13.10.2020
Yukarı Çık