Geri Dön
<< | >> yekmu0250

Süleymaniye Ktp., Süleymaniye Murakka 00003, 22a * 24x24 mm.

Mühür Metni

وقف صاحب الخيرات الحاج سيد مصطفی فتحي زاده در كتابخانه جامع سلطان سليمان ١٢٠٢

Latinize

Vakf-ı Sâhibu’l-Hayrât el-Hâcc Seyyid Mustafa Fethîzâde der-Kitâbhâne-i Câmi-i Sultan Süleyman 1202

Türkçe Çeviri

Hayrât sahibi, hacı, seyyid Mustafa Fethîzâde’nin Süleymaniye Câmii Kütüphanesi’ne vakfıdır.

Mühür Sahibi
Fethîzâde Mustafa Efendi / فتحي زاده مصطفی افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1202 / 1788
Yer
İstanbul / Fatih / Süleymaniye Câmii Kütüphanesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, lale
Açıklamalar
Mühür nüshanın her bir sayfasında geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Fethîzâde Mustafa Efendi, “Vakf-ı Sâhibu’l-Hayrât el-Hâcc Seyyid Mustafa Fethîzâde der-Kitâbhâne-i Câmi-i Sultan Süleyman”, 1202, Süleymaniye Câmii Kütüphanesi
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.07.2019
Yukarı Çık