Geri Dön
<< | >> yekmu0317

Süleymaniye Ktp., Kadızade Mehmed Efendi 00076, 1a * 17x17 mm.

Mühür Metni

المتوكل بالصمد حميد محمد

Latinize

el-Mütevekkil bi’s-Samed Hamîd Mehmed

Türkçe Çeviri

Hiçbir şeye muhtaç olmayana mütevekkil Hamîd Mehmed

Mühür Sahibi
Hamîd Mehmed / حميد محمد
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Düğüm
Açıklamalar
Sayfada mühürden iki adet bulunmaktadır. Mühür sahibinin nüshada Ib sayfasındaki temellük kaydında geçen Sultan Bâyezid imaretinde mütevelli “Hamîdüddin” adlı şahıs olması muhtemeldir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Hamîd Mehmed, “el-Mütevekkil bi’s-Samed Hamîd Mehmed”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
30.04.2020
Yukarı Çık