Geri Dön
<< | >> yekmu0782

Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi 00075, 113a * 24x24 mm.

Mühür Metni

قد وقف هذا الكتاب ووضعه في جامع دولگر زاده چلبی محمد افندی ابن الحاج يحيی آغا كتخدای حضرت أسما سلطان ١١٥٥

Latinize

Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan 1155

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Hazret-i Esmâ Sultan’ın kethüdâsı hacı Yahyâ Ağa’nın oğlu Çelebi Mehmed Efendi vakfetmiş ve Dülgerzâde Câmii’ne koymuştur.

Mühür Sahibi
Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi / أسما سلطانك كتخداسی چلبی محمد افندی
Meslek / Mevki
Kethüdâ
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1155 / 1742
Yer
İstanbul / Fatih / Dülgerzâde Câmii
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 114a ve 200b sayfalarında da geçmektedir. Mühür sahibi Sultan III. Ahmed’in kızı Esmâ Sultan’a kethüdâlık yapmıştır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi, “Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan”, 1155
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
31.12.2021
Yukarı Çık