Geri Dön
<< | >> yekmu0356

Süleymaniye Ktp., Saliha Hatun 00045, 1b * 15x15 mm.

Mühür Metni

السيد إسماعيل

Latinize

es-Seyyid İsmâ‘il

Mühür Sahibi
Seyyid İsmâ‘il / السيد إسماعيل
Meslek / Mevki
Mütevelli
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Hakkâk
Resmî
Açıklamalar
Mührün üzerindeki kayıtta mühür sahibinin nüshanın 1a sayfasında geçen kayıttaki vakfın mütevellisi olduğu yazılıdır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid İsmâ‘il”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
02.06.2020
Yukarı Çık