Geri Dön
<< | >> yekmu0357

Süleymaniye Ktp., Saliha Hatun 00045, 99b * 16x17 mm.

Mühür Metni

فيض روحی دم اوله شوقي حسين

Latinize

Feyz-i Ruhu Dem Ola Şevkî Hüseyin

Mühür Sahibi
Direkzâde Câmi‘i Hatîbi Şevkî Hüseyin Efendi / ديرك زاده جامعی خطيبی شوقي حسين افندی
Meslek / Mevki
Hatib
Dil
Türkçe
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 1b, 2a, 11b, 20b, 30b, 39b, 49b, 60a, 70b, 83a ve 91b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Direkzâde Câmi‘i Hatîbi Şevkî Hüseyin Efendi, “Feyz-i Ruhu Dem Ola Şevkî Hüseyin”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Serra Bostan
Kayıt Giriş Tarihi
02.06.2020
Yukarı Çık