Geri Dön
<< | >> yekmu0361

Süleymaniye Ktp., Kadızade Burhaneddin Efendi 00088, 1 * 13x15 mm.

Mühür Metni

سری

Latinize

Sırrı

Mühür Sahibi
Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî / سري پاشا، سليم سري بن طوسون الگريدي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1313 / 1895
Meslek / Mevki
Devlet Adamı
Telif Ettiği Eserler
Ahsenü’l-Kasas
Ârâ’ü’l-Milel
Nakdü’l-Kelâm fî Akâ’idi’l-İslâm
Ruh
Sırr-ı Furkân
Sırr-ı İnsân
Sırr-ı Kur’ân
Sırr-ı Meryem
Terceme-i Şerhu Akâ’idi’n-Nesefî
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî, “Sırrı”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
15.06.2020
Yukarı Çık