Geri Dön
<< | >> yekmu0267

Süleymaniye Ktp., Fatih 04846, 1a * 13x14.5 mm.

Mühür Metni

الله المتعال أحمد كل حال ١١٨١

Latinize

Allâhe’l-Müte‘âl Ahmedu Külle Hâl 1181

Türkçe Çeviri

Yüce Allah’a her hal için hamdederim.

Mühür Sahibi
Güllü Hâfız Yusuf İmamzâde Ahmed Rüşdî Efendi / گول لی حافظ يوسف إمام زاده أحمد رشدي افندی
Meslek / Mevki
Hâfız-ı Kütüb
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1181 / 1768
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Hakkâk
Hüsnî
Açıklamalar
Sayfada mührün üzerinde mühür sahibine ait bir temellük kaydı ile altında yine ona ait kitabın Sultan Mahmûd Han Kütüphanesi'ne vakfedildiğini gösteren bir vakıf kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Güllü Hâfız Yusuf İmamzâde Ahmed Rüşdî Efendi, “Allâhe’l-Müte‘âl Ahmedu Külle Hâl”, 1181
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
24.03.2020
Yukarı Çık