Geri Dön
<< | >> yekmu0427

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01231, Ia * 12x18 mm.

Mühür Metni

عبد القادر

Latinize

Abdulkâdir

Mühür Sahibi
Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî / عبد القادر بن محمد ابن التلعراني
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 1079 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî, “Abdulkâdir”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
09.09.2020
Yukarı Çık