Geri Dön
<< | >> yekmu0033

Süleymaniye Ktp., Fatih 05305, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

السيد مصطفى سالم ١٢٠٩

Latinize

es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

Mühür Sahibi
Seyyid Mustafa Sâlim Efendi / السيد مصطفی سالم افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1209 / 1795
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Açıklamalar
Mührün alıntılandığı sayfada mühür sahibine ait -bu veri tabanında yekmu0789 numarasıyla kayıtlı olan- başka bir şahıs mührü de yer almaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid Mustafa Sâlim”, 1209
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.05.2019
Yukarı Çık