Geri Dön
<< | >> yekmu0409

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00597, 3 * 19x21 mm.

Mühür Metni

كتبخانه دار الطباعة ١٢٥٦

Latinize

Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

Mühür Sahibi
Matbaa-i Âmire Kütüphanesi / مطبعه عامره كتبخانه سی
Meslek / Mevki
Kütüphane
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1256 / 1841
Mühür Türü
Kütüphane
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, karanfil, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 2. sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Kütüphane mührü, “Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a”, 1256
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
11.08.2020
Yukarı Çık