Geri Dön
<< | >> yekmu0515

Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa 00364, Ia * 13x16 mm.

Mühür Metni

السيد محمد نوری ١٢٩٤

Latinize

es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

Mühür Sahibi
Mehmed Nûri b. Hasan / محمد نوری بن حسن
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1294 / 1877
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Hakkâk
Sırrî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 21 Şaban 1306 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Mehmed Nûri b. Hasan, “es-Seyyid Mehmed Nûri”, 1294
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.10.2020
Yukarı Çık