Geri Dön
<< | >> yekmu0119

Süleymaniye Ktp., Darulmesnevi 00024, 1a * 22x24 mm.

Mühür Metni

وقف هذا الكتاب السيد الشيخ حافظ محمد مراد ١٢٤٨

Latinize

Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Murad 1248

Türkçe Çeviri

Bu kitabı seyyid, şeyh, hâfız Mehmed Murad vakfetti.

Mühür Sahibi
Mehmed Murad b. Abdulhalim el-Buhârî en-Nakşibendî / محمد مراد بن عبد الحليم البخاري النقشبندي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1264 / 1848
Meslek / Mevki
Şahıs
Telif Ettiği Eserler
er-Risâletü’l-Murâdiyye fî Âdâbi’t-Tarîkati’n-Nakşibendiyye
Kavâ‘id-i Fârisiyye
Mâ Hazar
Mu‘înü’l-Vâ‘izîn
Müzîlü’l-Hafâ’
Silsiletü’z-Zeheb
Terceme-i Ahvâl-i Beyzâde Mustafa Efendi
Terceme-i Mefâtîhu’d-Deriyye fî İsbâti’l-Kavânîni’d-Dürriyye
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1248 / 1833
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Mehmed Murad b. Abdulhalim el-Buhârî en-Nakşibendî, “Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Murad”, 1248
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
06.06.2019
Yukarı Çık