Geri Dön
<< | >> yekmu0525

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00657, 1a * 14x19 mm.

Mühür Metni

شريف عبد الحي بن أحمد
إلهي گر شود لطف تو همراه
شود بنده ز مقبولان درگاه

Latinize

Şerîf Abdulhayy b. Ahmed
İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh
Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

Türkçe Çeviri

Ey Allahım! Eğer lutfun yoldaş olursa
(Bu) kul dergâhın makbullerinden olur

Mühür Sahibi
Şerîf Abdulhayy b. Ahmed / الشريف عبد الحي بن أحمد
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Farsça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Badem
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk - Nesih
Fiziksel Yapı
Kabartma, Oyma
Tezyini Unsurlar
Düğüm, yaprak
Açıklamalar
Mührün sağ tarafında nüshanın mühür sahibi tarafından Mısır’da 12 Muharrem 959 senesinde satın alma yoluyla temellük edildiğini gösteren bir kayıt yer almaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Şerîf Abdulhayy b. Ahmed, “Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh/Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
21.10.2020
Yukarı Çık