Geri Dön
<< | >> yekmu0526

Süleymaniye Ktp., Hüseyin Kazım Kadri 00017, 1a * 15x17 mm.

Mühür Metni

همه كام دل عبد القادر حاصل باد

Latinize

Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd

Türkçe Çeviri

Abdulkâdir’in gönlünün her murâdı hâsıl olsun.

Mühür Sahibi
Abdulkâdir b. Emin Paşazâde / عبد القادر بن أمين پاشازاده
Meslek / Mevki
Müderris
Dil
Farsça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Hakkâk
Örfî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibinin nüshayı 9 Receb 1215 tarihinde temellük ettiğine dair bir kayıt bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Abdulkâdir b. Emin Paşazâde, “Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
04.11.2020
Yukarı Çık