Geri Dön
<< | >> yekmu0536

Süleymaniye Ktp., Mehmed Arif-Mehmed Murad 00018, 1 * 14x16 mm.

Mühür Metni

خادم المولوي نظيف ١٢٥٣

Latinize

Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

Türkçe Çeviri

Mevlevî’nin hizmetçisi Nazîf

Mühür Sahibi
Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî / نظيف المولوي، حسن بن عبد الله اليكيشهري
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1277 / 1861
Meslek / Mevki
Şeyh
Telif Ettiği Eserler
Ta‘rîfü’s-Sülûk
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1253 / 1837
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, lale
Hakkâk
Rahmî
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Halil el-Yenişehrî, “Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf”, 1253
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
09.11.2020
Yukarı Çık