Geri Dön
<< | >> yekmu0485

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01113, 1a * 15x17 mm.

Mühür Metni

خاك قدم آل محمد أحمد ١١٥٧

Latinize

Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

Mühür Sahibi
Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi / نقيب زاده شريف أحمد افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1157 / 1744
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
İzzet
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi, “Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed”, 1157
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
01.10.2020
Yukarı Çık