Geri Dön
<< | >> yekmu0567

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 03788, Ia * 12x14 mm.

Mühür Metni

افتاده زاده السيد مصطفی ١١٢٥

Latinize

Üftâdezâde es-Seyyid Mustafa 1125

Mühür Sahibi
Üftâdezâde Mustafa Efendi / افتاده زاده مصطفی افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1125 / 1713
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dikdörtgen tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk - Dîvânî
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür metninde tarih de geçmektedir, fakat net olarak görünmediğinden kayıtta yer verilmemiştir. Tarihin net bir görüntüsüne ulaşıldığında mührün kime ait olduğuna dair bilgiye de ulaşmak mümkün görünmektedir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Üftâdezâde es-Seyyid Mustafa”, 1125
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
13.11.2020
Yukarı Çık