Geri Dön
<< | >> yekmu0186

Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa 01463, 267b * 21x25 mm.

Mühür Metni

واقف هذا الكتاب لوجه الله التواب مصطفى اغاء دار السعادة ابن عبد رب الأرباب ١١٠٣

Latinize

Vâkıfu hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’t-Tevvâb Mustafa Ağâ-i Dâri’s-Sa‘âde ibnü Abdi Rabbi’l-Erbâb 1103

Türkçe Çeviri

Bu kitabı tevbeleri çok çok kabul eden Allah’ın rızası için vakfeden Dârussaâde ağası, rabblerin Rabbinin kulunun oğlu Mustafa Ağa’dır.

Mühür Sahibi
Dârussaâde Ağası Mustafa Ağa / دار السعاده آغاسی مصطفی آغا
Meslek / Mevki
Dârussaâde Ağası
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1103 / 1691
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Dikdörtgen tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak, lale
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 1b, 15b, 30b, 45b, 61b, 76b, 91b, 106b, 121b, 136b, 151b, 166b, 181b, 197b, 211b, 226b, 241b, 256b ve 266b sayfalarında da geçmektedir. Mühürden 1a sayfasında üç, 267b sayfasında bir, geçtiği diğer sayfalarda da ikişer adet bulunmaktadır. 1a sayfasında mührün üzerinde mühür sahibinin bu nüshayı vakfettiğine dair Cemâziyelevvel 1103 tarihli bir kayıt vardır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Dârussaâde Ağası Mustafa Ağa, “Vâkıfu hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’t-Tevvâb Mustafa Ağâ-i Dâri’s-Sa‘âde ibnü Abdi Rabbi’l-Erbâb”, 1103
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
02.07.2019
Yukarı Çık