Geri Dön
<< | >> yekmu0600

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 03490, 1a * 15.5x17 mm.

Mühür Metni

بده يا رب بعبد القادر عز و جاه در دارين ١١٩٩

Latinize

Be-Deh Yâ Rabb be-Abdulkâdir İzz ü Câh der Dâreyn 1199

Türkçe Çeviri

Yârabbi Abdulkâdir’e iki âlemde izzet ve makam ver.

Mühür Sahibi
Abdulkâdir b. Emin Paşazâde / عبد القادر بن أمين پاشازاده
Meslek / Mevki
Müderris
Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1199 / 1785
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç
Hakkâk
Rahmî
Açıklamalar
Sayfada mühür iki adet basılmıştır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Abdulkâdir b. Emin Paşazâde, “Be-Deh Yâ Rabb be-Abdulkâdir İzz ü Câh der Dâreyn”, 1199
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
24.11.2020
Yukarı Çık