Geri Dön
<< | >> yekmu0164

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 02337, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

در شرف بادا بسعد كوكب أسعد محمد ١٢٠٣

Latinize

Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

Türkçe Çeviri

Mehmed Es‘ad’ın yıldızı uğur ve şeref yörüngesinde olsun.

Mühür Sahibi
Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî / صحافلر شيخي زاده أسعد افندى، محمد أسعد بن أحمد العربكيري
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1264 / 1848
Meslek / Mevki
Vakanüvis
Telif Ettiği Eserler
Âyâtü’l-Hayr
Bağçe-i Safâ-endûz
el-Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd
Sefernâme-i Hayr
Târîh-i Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi
Teşrîfât-ı Kadîme
Üss-i Zafer"
Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1203 / 1789
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Hakkâk
Nûrî
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî, “Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed”, 1203
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ayşegül Okal, Ahmet Kaylı
Kayıt Giriş Tarihi
11.09.2020
Yukarı Çık