Geri Dön
<< | >> yekmu0608

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00990, 1a * 10x12 mm.

Mühür Metni

بحق خاتم مهر نبوت
محمد را كن مسخر عز ودولت ١١٥١

Latinize

Be-Hakk-ı Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet
Muhammed râ Kon Musahhar İzz-i Devlet 1151

Türkçe Çeviri

Nübüvvet mührünü mühürleyenin hatırına Muhammed’e izzet-i ikbâli musahhar kıl.

Mühür Sahibi
Kâtib, Muhammed Emin b. Mustafa / كاتب، محمد أمين بن مصطفی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1151 / 1738
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dikdörtgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, altıgen yıldız
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı bulunmaktadır. Mühür sahibinin nüshayı temellük ettiğini gösteren kayıt nüshanın IIa sayfasında da vardır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Kâtib, Muhammed Emin b. Mustafa, “Be-Hakk-ı Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet/Muhammed râ Kon Musahhar İzz-i Devlet”, 1151
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
30.11.2020
Yukarı Çık