Geri Dön
<< | >> yekmu0629

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 02423, 1a * 15x17.5 mm.

Mühür Metni

الشيخ حسين لبيب ١١٥١

Latinize

eş-Şeyh Hüseyin Lebîb 1151

Mühür Sahibi
Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi / أبو الوفا درويش حسين لبيب افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1151 / 1738
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, çin bulutu
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi, “eş-Şeyh Hüseyin Lebîb”, 1151
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
06.12.2020
Yukarı Çık