Geri Dön
<< | >> yekmu0619

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01041, 1a * 12.5x15 mm.

Mühür Metni

وما توفيقي إلا بالله عبده أحمد حمد الله

Latinize

Vemâ Tevfîkî illâ billâh Ahmed Hamdullah

Türkçe Çeviri

Başarım ancak Allah iledir. Ahmed Hamdullah

Mühür Sahibi
Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî / أحمد حمد الله بن إسماعيل حامد بن أحمد شكرى الأنقروي الحنفي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1317 / 1899
Meslek / Mevki
Şahıs
Telif Ettiği Eserler
Mecelle-i Nefîse
Tezkire-i Kavâ‘id-i Fârisiyye
Dil
Arapça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, karanfil
Hakkâk
Fennî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait Ramazan 1256 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî, “Vemâ Tevfîkî illâ billâh Ahmed Hamdullah”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
01.12.2020
Yukarı Çık