Geri Dön
<< | >> yekmu0669

Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi 00983, 1a * 12x15 mm.

Mühür Metni

السيد سعد الدين عبد الباقي ١٢٧١

Latinize

es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî 1271

Mühür Sahibi
Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi / السيد سعد الدين عبد الباقي افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1271 / 1854
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak
Hakkâk
Rûhî
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî”, 1271
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
28.02.2021
Yukarı Çık