Geri Dön
<< | >> yekmu0697

Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi 00037, 129b * 12x16 mm.

Mühür Metni

بنده خدا محمد

Latinize

Bende-i Hudâ Muhammed

Mühür Sahibi
Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î / الكاملي، شمس الدين محمد بن علي الكاملي الدمشقي الشافعي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1131 / 1719
Meslek / Mevki
Müderris
Telif Ettiği Eserler
İcâzetnâme
Sebetü’l-Kâmilî
Dil
Türkçe
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür sahibi aynı zamanda mührün alıntılandığı nüshada yer alan altıncı risâlenin müellifidir. Risâle müellifin Şam’da vezir Abdullah Paşa b. Mustafa Paşa ve oğluna Tefsir, Hadis, Fıkıh ve âlet ilimlerinden bazı eserlerin rivâyetine verdiği icâzeti içermektedir. İcâzetnâme 1 Rebiülevvel 1129 tarihlidir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î, “Bende-i Hudâ Muhammed”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.09.2021
Yukarı Çık