Geri Dön
<< | >> yekmu0675

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 02406, 1a * 16x18 mm.

Mühür Metni

رئيس الأطباء حافظ حسن ١٢٠١

Latinize

Reîsületıbbâ Hâfız Hasan 1201

Mühür Sahibi
Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi / گورك زاده حافظ حسن افندى
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1216 / 1801
Meslek / Mevki
Tabib
Telif Ettiği Eserler
Gâyetü’l-Münâ fî Tedbîri’l-Merdâ
Netîcetü’l-Fikriyye fî Tedbîri Vilâdeti’l-Bikriyye
Risâle-i Nikris
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1201 / 1786
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak, karanfil, lale
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi, “Reîsületıbbâ Hâfız Hasan”, 1201
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
09.09.2021
Yukarı Çık