Geri Dön
<< | >> yekmu0676

Süleymaniye Ktp., Galata Mevlevihanesi 00207, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

السيد فخر الدين محمد ١٢٨٥

Latinize

es-Seyyid Fahreddin Muhammed 1285

Mühür Sahibi
Seyyid Fahreddin Muhammed Efendi / السيد فخر الدين محمد افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1285 / 1868
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Hakkâk
Vefâ
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid Fahreddin Muhammed”, 1285
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
09.09.2021
Yukarı Çık