Geri Dön
<< | >> yekmu0678

Süleymaniye Ktp., Kadızade Burhaneddin Efendi 00066, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

حسين نظيف ١٢٥١

Latinize

Hüseyin Nazîf 1251

Mühür Sahibi
Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî / حسين نظيف بن إسماعيل الشكوري
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1251 / 1835
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Çiçek
Hakkâk
İzzet
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı bulunmaktadır. Aynı sayfada mühür sahibinin 1252 tarihli başka bir şahıs mührü yer almaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî, “Hüseyin Nazîf”, 1251
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
16.09.2021
Yukarı Çık