Geri Dön
<< | >> yekmu0683

Süleymaniye Ktp., Hasan Hayri-Abdullah Efendi 00013, 1 * 26x26 mm.

Mühür Metni

مطبعه عارف سلطان بايزيد ولي الدين افندی كتبخانه سی نن تحتی ١٣١٩

Latinize

Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Tahtı 1319

Mühür Sahibi
Matbaa-i Ârif / مطبعه عارف
Meslek / Mevki
Matbaa
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1319 / 1902
Mühür Türü
Matbaa
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Hakkâk
Vefâ
Veri Şablonu
Matbaa mührü, Matbaa-i Ârif, “Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Tahtı”, 1319
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
16.09.2021
Yukarı Çık