Geri Dön
<< | >> yekmu0743

Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar 01092, 1a * 35x36 mm.

Mühür Metni

هذا وقف الراجي فيض الصمدي الشيخ أحمد ضياء الدين بن مصطفی الخالدي فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه علی الذين يبدلونه ١٢٨١

Latinize

Hâzâ Vakfu’r-Râcî Feyze’z-Samedî eş-Şeyh Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa el-Hâlidî fe-men Beddelehû ba‘demâ Semi‘ahû fe-innemâ İsmuhû alellezîne Yübeddilûnehû 1281

Türkçe Çeviri

Bu Allah’ın feyzini uman Şeyh Ahmed Ziyâ’eddin Mustafa el-Hâlidî’nin vakfıdır. Kim bunu duyduktan sonra değiştirirse günahı değiştirenlerin üzerinedir.

Mühür Sahibi
Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî / الگوموشخانه وي، أحمد ضياء الدين بن مصطفى بن عبد الرحمن النقشبندي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1310 / 1893
Meslek / Mevki
Şeyh
Telif Ettiği Eserler
Câmi‘u’l-Usûl
Devâ’ü’l-Müslimîn
en-Netâ’icü’l-İ‘tikâdiyye fî Usûli’l-Fıraki’l-İslâmiyye
Garâ’ibü’l-Ehâdîs
Levâmi‘u’l-Ukûl
Müstağni’ş-Şurûh
Necâtü’l-Gâfilîn ve Tuhfetü’t-Tâlibîn
Râmûzü’l-Ehâdîs
Rûhu’l-Ârifîn
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1281 / 1864
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 5b sayfasında da geçmektedir. Mühürde geçen son cümle Bakara sûresinin 181. âyetidir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî, “Hâzâ Vakfu’r-Râcî Feyze’z-Samedî eş-Şeyh Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa el-Hâlidî fe-men Beddelehû ba‘demâ Semi‘ahû fe-innemâ İsmuhû alellezîne Yübeddilûnehû”, 1281
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Kayıt Giriş Tarihi
20.11.2021
Yukarı Çık