Geri Dön
<< | >> yekmu0695

Kastamonu Yazma Eser Ktp., KHK 3193, 1a * 105x119 mm.

Mühür Metni

من الكتب الموقوفة التي خصصها لمدرسته الكائنة في قسطمونية طلبا لمرضاة الوهاب الحاج مصطفی رئيس الكتاب سنة ١١٦٠

Latinize

Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

Türkçe Çeviri

Reîsülküttâb Hacı Mustafa Efendi (tarafından) karşılıksız hibeler veren Allah’ın rızasını umarak Kastamonu’daki medresesine mahsus olarak vakfedilen kitaplardandır.

Mühür Sahibi
Reîsülküttâb Mustafa Efendi / رئيس الكتاب مصطفی افندی
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1162 / 1749
Meslek / Mevki
Reîsülküttâb
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1160 / 1747
Yer
Kastamonu / Merkez / Münire Medresesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Reîsülküttâb Mustafa Efendi, “Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâti’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb”, 1160, Münire Medresesi
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
19.09.2021
Yukarı Çık