Geri Dön
<< | >> yekmu0168

Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa 00580, 1a * 12x15 mm.

Mühür Metni

الله حسبي عبده محمد أمين ١١٥٦

Latinize

Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin 1156

Türkçe Çeviri

Allah bana yeter. O’nun kulu Mehmed Emin

Mühür Sahibi
Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi / أوقاف حرمين مفتشی محمد أمين افندی
Meslek / Mevki
Müfettiş
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1156 / 1744
Mühür Türü
Teftiş
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
İzzet
Açıklamalar
Mührün üzerinde bu nüshayı Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa’nın vakfettiğine dair bir kayıt yer almaktadır. Bu kayıt mühür sahibi Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi tarafından yazılmıştır.
Veri Şablonu
Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi, “Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin”, 1156
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
26.06.2019
Yukarı Çık