Geri Dön
<< | >> yekmu0703

Süleymaniye Ktp., Nafiz Paşa 00593, 1a * 14x26 mm.

Mühür Metni

از كتب موقوفه مولويخانه باب جديد ١٠٨٧

Latinize

Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

Türkçe Çeviri

Yenikapı Mevlevihanesi’ne vakfedilmiş kitaplardandır.

Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1087 / 1676
Yer
İstanbul / Zeytinburnu / Yenikapı Mevlevihanesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Mislî
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1b sayfasında da geçmektedir. 1a sayfasında mühür iki adet basılmıştır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, “Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd”, 1087, Yenikapı Mevlevihanesi
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Kayıt Giriş Tarihi
24.09.2021
Yukarı Çık