Geri Dön
<< | >> yekmu0747

Süleymaniye Ktp., İsmihan Sultan 00256, 71a * 39x41 mm.

Mühür Metni

وقف مرحوم حسن بك ابن أحمد بك إبراهيم خان زاده سنة ١٠٩٦

Latinize

Vakf-ı Merhûm Hasan Bey b. Ahmed Bey İbrâhim Hanzâde Sene 1096

Mühür Sahibi
Hasan Bey b. Ahmed Bey b. İbrâhim Han / حسن بك بن أحمد بك بن إبراهيم خان
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1096 / 1685
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 9a, 15a, 21a, 32a, 37a, 44a, 51a, 56a, 66a, 77a, 85a, 88a ve 91a sayfalarında da geçmektedir. Mühür sahibinin dedesi Sultanzâde İbrâhim Bey olarak da bilinen İbrâhim Han Sokullu Mehmed paşa ve İsmihan Sultan’ın oğludur.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Hasan Bey b. Ahmed Bey b. İbrâhim Han, “Vakf-ı Merhûm Hasan Bey b. Ahmed Bey İbrâhim Hanzâde”, 1096
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.11.2021
Yukarı Çık