Geri Dön
<< | >> yekmu0756

Beyazıt Ktp., Umumi 2713, 1a * 25x30 mm.

Mühür Metni

وقف مرحوم شيخ الإسلام سابق عبد الرحيم افندی بن محمد افندی غفر الله له ولوالديه ١١٢٩

Latinize

Vakf-ı Merhûm Şeyhülislâm-ı Sâbık Abdurrahîm Efendi b. Mehmed Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi 1129

Türkçe Çeviri

Merhûm, sâbık Şeyhülislâm Abdurrahîm Efendi b. Mehmed Efendi vakfetmiştir. Allah ona ve anne-babasına mağfiret etsin.

Mühür Sahibi
Şeyhülislam Menteşzâde Abdurrahîm Efendi / شيخ الإسلام منتش زاده عبد الرحيم افندى
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1128 / 1716
Meslek / Mevki
Şeyhülislam
Dil
Arapça-Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1129 / 1717
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, lale, karanfil
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 68a, 145a, 204a, 250a, 280a ve 307a sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Şeyhülislam Menteşzâde Abdurrahîm Efendi, “Vakf-ı Merhûm Şeyhülislâm-ı Sâbık Abdurrahîm Efendi b. Mehmed Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi”, 1129
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
25.11.2021
Yukarı Çık