Geri Dön
<< | >> yekmu0759

Süleymaniye Ktp., Fatih 02006, 21a * 22x23 mm.

Mühür Metni

وقف الفقير جعفر المنعم عليه لخدمة الشريعة بالمدينة المنورة المطهرة ١٠٢٩

Latinize

Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara 1029

Türkçe Çeviri

Medîne-i Münevvere-i Mutahhara’da şeriata hizmet etmekle nimetlendirilmiş fakir Ca‘fer vakfetti.

Mühür Sahibi
Ca‘fer Efendi / جعفر افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1029 / 1620
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Ca‘fer Efendi, “Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara”, 1029
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
26.11.2021
Yukarı Çık