Geri Dön
<< | >> yekmu0592

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01943, 1a * 11x12 mm.

Mühür Metni

عبد القادر ١٢٠٧

Latinize

Abdulkâdir 1207

Mühür Sahibi
Abdulkâdir b. Emin Paşazâde / عبد القادر بن أمين پاشازاده
Meslek / Mevki
Müderris
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1207 / 1793
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, karanfil, lale
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 4 Rebiülevvel 1219 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Abdulkâdir b. Emin Paşazâde, “Abdulkâdir”, 1207
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
24.11.2020
Yukarı Çık