Mühürler

Toplam 9 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
Önceki Sayfa

Matbaa Mühürleri

Sonraki Sayfa
 • yekmu0201

  Matbaa-i Âmire

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0395

  Matbaa-i Behiyye-i Mısriyye

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0412

  Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası

  Matbaa-i Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne 1278

 • yekmu0632

  Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi

  Âsâr-ı Müfîde Kütübhânesi

 • yekmu0656

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

 • yekmu0662

  Matbaa-i Ârif

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Altında 1319

 • yekmu0663

  Tubi‘a fî Şehri Muharrem 1283

 • yekmu0668

  Mahmûd Bey Matbaası

  Mahmûd Bey 1326

 • yekmu0683

  Matbaa-i Ârif

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Tahtı 1319

Yukarı Çık
Yukarı Çık