Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0161

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

  Sa‘îdullah

 • yekmu0164

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

 • yekmu0165

  Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0166

  Hüseyin b. Mustafa

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

 • yekmu0168

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi

  Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin 1156

 • yekmu0169

  Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Neccinî mimmâ Ehâf Abduhû Beşîr

 • yekmu0170

  Mehmed Rıfat

  es-Seyyid Mehmed Rıfat 1277

 • yekmu0171

  Ahmed Râşid

  Abduhû Ahmed Râşid 1200

 • yekmu0172

  Mustafa b. Muhammed b. Halil el-Mostârî

  Bende Mustafa

 • yekmu0173

  Mâşâ’allah 1202

 • yekmu0174

  İbrâhim Sa‘îd

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0175

  Abdurrahman b. Ebû Bekir

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0177

  Bedûh

 • yekmu0178

  Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0179

  Yusuf Âgâh Efendi

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

 • yekmu0180

  Ahmed İzzî

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

Yukarı Çık
Go up