Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0806

  Seyyid Muhammed

 • yekmu0803

  Ahmed Cevdet

 • yekmu0802

  Emîrullah Mehmed Ebu’r-Refîd Hafîd

 • yekmu0797

  Abduhû Mes‘ûd 1169

 • yekmu0795

  Be-Sırr-ı Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Muhammed râ be-Deh Tevfîk-i İsmet 1119

 • yekmu0793

  Rabbi Sehhil Umûra Hâmid 1192

 • yekmu0792

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Maksûd-i Halil

 • yekmu0791

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder 1115

 • yekmu0790

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ezelî Abduhu’l-Fakîr Ali 1242

 • yekmu0785

  Hâk-i Kadem-i Seyyid-i Kevneyn Hüseyin

 • yekmu0784

  Rabbi Sehhil Umûra Muhammed Sa‘îd

 • yekmu0781

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0778

  Yâ Rabb Devlet-i Dâreyne Mazhar Ola Mustafa

 • yekmu0777

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0771

  Vakf-ı Hasan Ser-Turnacıyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1124

 • yekmu0770

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Galata

 • yekmu0769

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0764

  Zeynelâbidîn

 • yekmu0763

  Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

 • yekmu0762

  Vakf-ı Hasan Kethüdâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1133

Yukarı Çık
Go up