Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0180

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

 • yekmu0182

  Mehmed Emin Yercu’l-Emân 1171

 • yekmu0183

  Mehmed Ârif 1270

 • yekmu0185

  Tevekkel alellâhi bi’s-Sıdk Tazfer

 • yekmu0187

  Bende-i Hudâ Mustafa 1234

 • yekmu0188

  es-Seyyid Mehmed Kâmil

 • yekmu0191

  Karîn-i Yusuf-i Maksûd Ola Dâreynde Ya‘kûb

 • yekmu0193

  Hâk-i Na‘li Rasûlullâh Yahullu Ayne Şeyh Lutfullah

 • yekmu0196

  Gulâm-ı Mevlevî Derviş Yusuf 1106

 • yekmu0197

  es-Seyyid Mehmed Eşref 1264

 • yekmu0199

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh aleyhi Tevekkeltü ve ileyhi Ünîb el-Hâcc Abdurrahman 1169

 • yekmu0200

  Mehmed Ârif

 • yekmu0201

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0202

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0203

  Râcî-i Eltâf-ı İlâhî Receb 1011

 • yekmu0204

  Rızâ-yı Hakk Hemî Cûyed Muhammed

 • yekmu0205

  es-Seyyid Abdulkâdir 1223

 • yekmu0206

  Seyyid Ali el-Mevlevî

 • yekmu0207

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0208

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

Yukarı Çık
Go up