Seals

Total 62 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0276

  Seyyid Ali 1143

 • yekmu0283

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0303

  Vakafe Abduhû Nazîfî mine’l-Mevâlî 1246

 • yekmu0316

  Tâlib-i Lutf-i İlâhî Ahmed 1020

 • yekmu0333

  es-Seyyid Abdulkerim 1178

 • yekmu0346

  Kon Mütevekkil bi-Hâlık-i Ğaffâr İbn Hamza Mustafa Mîr-i Şikâr el-Mütevellî bi-İmâreti Şehzâde Sultan Mehmed

 • yekmu0364

  Seyyid Muhammed

 • yekmu0365

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Hüseyin

 • yekmu0371

  Abduhû es-Seyyid Halil

 • yekmu0379

  Abdulkerim

 • yekmu0382

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Sâlih 1128

 • yekmu0385

  Mukîm-i Gülşen-i Cennet Ola Tayfur

 • yekmu0386

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Muhammed

 • yekmu0401

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0407

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû Ahmed 1146

 • yekmu0416

  Ad‘afu İbâdillâhi zi’l-Celâl Abdurrahman b. Şeyh Cemâl

 • yekmu0436

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0439

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0441

  Hudâyâ me-râ deh be-Hüsn-i Hitâm Be-Nâm-ı Muhammed Aleyhisselâm 1115

 • yekmu0447

  Abduhû Mustafa 1199

Yukarı Çık
Go up