Seals

Total 62 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0602

  Â’işe bint Süleyman

  Bende-i Mennân Â’işe bint Süleyman 1154

 • yekmu0609

  İbrâhim Efendi

  Behreyâb-ı Kerem-i Hazret-i Hakk İbrâhim

 • yekmu0610

  İffetî, Hâfız Mustafa b. Mehmed b. Abdulkerim Sâmî el-İstanbulî

  Hâfız İffetî 1118

 • yekmu0611

  Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

  Allâhümme Ahyi Ahmed b. Nu‘mân bi-Tâ‘atik ve Edhılhume’l-Cennete bi-Rahmetik 1130

 • yekmu0633

  Şeyh İbrâhim Edhem

  Şeyh İbrâhim Edhem

 • yekmu0636

  Sâlih Efendi

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0651

  İbrâhim Efendi

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0660

  Ahmed b. Ebû Bekir b. Veliyyüddin el-Merzifonî

  Yâ Rabb be-Cemâl-i Şeref-i Nûr-i Muhammed Pür-Şebnem Ola Gonca-i Bâğ-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0688

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0694

  Osman b. Musallî

  Râcî-i Lutf-i İlâhî Osman b. Musallî

 • yekmu0783

  Ali

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali

 • yekmu0796

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

Yukarı Çık
Go up