Seals

Total 62 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0012

  İnnemâ li-Külli İmri’in mâ Nevâ

 • yekmu0092

  el-Mehâsinî 1061

 • yekmu0131

  Vakf-ı Kütübhâne-i Süleymâniye

 • yekmu0150

  Sadrî 1169

 • yekmu0156

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0158

  Muhammed

 • yekmu0160

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0173

  Mâşâ’allah 1202

 • yekmu0174

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0186

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’t-Tevvâb Mustafa Ağâ-i Dâri’s-Sa‘âde ibnü Abdi Rabbi’l-Erbâb 1103

 • yekmu0213

  Yâ Rasûlellah! Gulâm-ı Kemterînindir Ömer

 • yekmu0221

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdurrahman Hâsıl Bâd

 • yekmu0229

  Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 • yekmu0233

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî Abduhû Muhammed

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0248

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam Nu‘mân 1170

 • yekmu0253

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0256

  Abdurrahman

 • yekmu0260

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Abdullah

 • yekmu0262

  Emine

Yukarı Çık
Go up