Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0087

  Bağdatlı Vehbi Efendi

  Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî 1331

 • yekmu0041

  Hüdâyî Kütüphanesi

  Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

 • yekmu0110

  İzmirli, İsmâ‘il Hakkı

  İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır 1337

 • yekmu0006

  Vakf 1339-1337

 • yekmu0192

  Ali Emîrî Efendi

  Allâh Te‘âlâ Hazretlerinin Rızası için Vakf Eyledim Diyarbakırlı Ali Emîrî 1341

 • yekmu0746

  İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri

  Merhûm Mu‘allim Tabîb Feyzullah Paşa Namına Veresesi Tarafından Vakfiyedir Teşrîn-i Evvel 1340 Rebî-i Evvel 1343

Yukarı Çık
Go up