Seal Owners

  • 121
  • Salina Kadısı Mustafa Efendi
  • صلينا قاضیسی مصطفی افندی
  • Kadı
  • 122
  • Sâliha Sultan
  • صالحة سلطان
  • 1192/1778
  • Hanım Sultan
  • 123
  • Sâlih Giray
  • صالح گراي
  • Şahıs
  • 124
  • Sâlih Efendi
  • صالح افندی
  • Şahıs
  • 125
  • Sâlih b. İsmâ‘il
  • صالح بن إسماعيل
  • Şahıs
  • 126
  • Sâlih b. Abdulganî el-İstanbulî
  • صالح بن عبد الغني الإستانبولي
  • Şahıs
  • 127
  • Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi
  • ثعلپجی زاده حاجی أحمد افندی
  • Şahıs
  • 128
  • Şahbâz Giray
  • شاه باز گرای
  • 1206/1792
  • Şahıs
  • 129
  • Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî
  • صحافلر شيخي زاده أسعد افندى، محمد أسعد بن أحمد العربكيري
  • 1264/1848
  • Vakanüvis
  • 130
  • Sadrî
  • صدري
  • Şahıs
  • 131
  • Sadrâzam Tiryâki Hacı Mehmed Paşa
  • صدر أعظم ترياقی حاجی محمد پاشا
  • 1164/1751
  • Sadrâzam
  • 132
  • Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa
  • صدر أعظم صوقوللو محمد پاشا
  • 987/1579
  • Sadrâzam
  • 133
  • Sadrâzam Şehid Ali Paşa
  • صدر أعظم شهيد علي پاشا
  • 1128/1716
  • Sadrâzam
  • 134
  • Sadrâzam Rüstem Paşa
  • صدر أعظم رستم پاشا
  • 968/1560
  • Sadrâzam
  • 135
  • Sadrâzam Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa
  • صدر أعظم نوشهير لی داماد إبراهيم پاشا
  • 1143/1730
  • Sadrâzam
  • 136
  • Sadrâzam Mesih Paşa
  • صدر أعظم مسيح پاشا
  • 907/1501
  • Sadrâzam
  • 137
  • Sadrâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  • صدر أعظم مرزيفون لی قره مصطفی پاشا
  • 1095/1683
  • Sadrâzam
  • 138
  • Sadrâzam Köprülü Mehmed Paşa
  • صدر أعظم كوپريلی محمد پاشا
  • 1072/1661
  • Sadrâzam
  • 139
  • Sadrâzam Koca Râgıb Paşa, Mehmed b. Şevkî Mehmed el-İstanbulî
  • صدر أعظم قوجه راغب پاشا، محمد بن شوقي محمد الإستانبولي
  • 1176/1763
  • Sadrâzam
  • 140
  • Sadrâzam İbrâhim Paşa
  • صدر أعظم إبراهيم پاشا
  • 942/1536
  • Sadrâzam
Go up