Return Back
<< | >> yekmu0036

Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa 00783, 1a * 46x46 mm.

Text

هذا مما وقفه بأخلص النيات صاحب الخيرات والحسنات الصدر الأعظم والصهر الأفخم إبراهيم پاشا يسر الله له بالخير ما يشاء وزير الحضرت السلطان الغازي أحمد خان خلدت خلافته إلى إنقراض الدوران ١١٣٢

Transliteration

Hâzâ mimmâ Vakafehû bi-Ahlasi’n-Niyyât Sâhibu’l-Hayrât ve’l-Hasenât es-Sadru’l-A‘zam ve’s-Sıhru’l-Efham İbrâhim Paşa Yesserallâhu lehû bi’l-Hayr mâ Yeşâ‘u Vezîru’l-Hazreti’s-Sultan el-Gâzî Ahmed Han Hullidet Hilâfetuhû ilâ İnkirazi’d-Deverân 1132

Translation into Turkish

Hayır ve iyilik sahibi, Sadrâzam ve şerefli damat İbrâhim Paşa’nın hâlis niyetlerle vakfettiklerindendir. İbrâhim Paşa -Allah ona dilediğini hayırla kolaylaştırsın- Sultan Gâzî Ahmed Han’ın -onun hilâfeti kıyamete kadar devam ettirilsin- veziridir.

Owner
Sadrâzam Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa / صدر أعظم نوشهير لی داماد إبراهيم پاشا
Deceased in [A.H/A.D]
1143 / 1730
Profession
Sadrâzam
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1132 / 1720
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Thuluth
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf, carnation, spiral
Notes
Mühür sahibine ait bir diğer vakıf mührü mühür veritabanında yekmu0035 numarasıyla kayıtlıdır.
Data template
Vakıf mührü, Dâmad İbrâhim Paşa, “Hâzâ mimmâ Vakafehû bi-Ahlasi’n-Niyyât Sâhibu’l-Hayrât ve’l-Hasenât es-Sadru’l-A‘zam ve’s-Sıhru’l-Efham İbrâhim Paşa Yesserallâhu lehû bi’l-Hayr mâ Yeşâ‘u Vezîru’l-Hazreti’s-Sultan el-Gâzî Ahmed Han Hullidet Hilâfetühû ilâ İnkirazi’d-Deverân”, 1132
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
22.05.2019
Go up