Return Back
<< | >> yekmu0037

Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa Efendi 01197, 49a * 61x41 mm.

Text

حسبي الله بسم الله الرحمن الرحيم وقف هذا الكتاب مصطفى رئيس الكتاب السابق لوجه الله الخالق وسلمه للمتولي وحكمه بصحته حاكم الشرع الشريف بشرط الإستفادة منه لأولاده فثم فثم وبعدهم يعمل به كما في الوقفية إلى قيام الساعة وأخزى الله من اشتراه وباعه ١١٥٤

Transliteration

Hasbiyallâh Bismillâhirrahmânirrahîm Vakafe hâza’l-Kitâb Mustafa Re’îsülküttâbi’s-Sâbık li-Vechillâhi’l-Hâlık ve Sellemehû li’l-Mütevellî ve Hakemehû bi-Sıhhatihî Hâkimü’ş-Şer‘i’ş-Şerîf bi-Şarti’l-İstifâdeti minhu li-Evlâdihî fe-sümme fe-sümme ve ba‘dehüm Yu‘melü bihî kemâ fi’l-Vakfiyyeti ilâ Kıyâmi’s-Sâ‘a ve Ahzallâhu men İşterâhu ve Bâ‘ahû 1154

Translation into Turkish

Allah bana yeter. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bu kitabı sâbık Reîsülküttâb Yaradan’ın rızası için vakfetti ve mütevellîye teslim etti. Şeriat hâkimi onun sıhhatine -çocuklarına ve onlardan sonra gelenlere ondan istifâde edilmesi ve onlardan sonra da kıyamet gününe kadar vakfiyedeki gibi amel edilmesi şartıyla- hükmetti. Allah onu satın alanı da, satanı da rezil etsin.

Owner
Reîsülküttâb Mustafa Efendi / رئيس الكتاب مصطفی افندی
Deceased in [A.H/A.D]
1162 / 1749
Profession
Reîsülküttâb
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1154 / 1742
Type
Endowment
Shape
Surmounted heart
Alphabet
Arabic
Script
Thuluth
Tecnique
Intaglio
Decoration
Leaf, trefoil, two-sided
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın Ia sayfasında da geçmektedir.
Data template
Vakıf mührü, Re’îsülküttâb Mustafa Efendi, “Hasbiyallâh Bismillâhirrahmânirrahîm Vakafe hâza’l-Kitâb Mustafa Re’îsülküttâbi’s-Sâbık li-Vechillâhi’l-Hâlık ve Sellemehû li’l-Mütevellî ve Hakemehû bi-Sıhhatihî Hâkimü’ş-Şer‘i’ş-Şerîf bi-Şarti’l-İstifâdeti minhu li-Evlâdihî fesümme fesümme ve ba‘dehüm Yu‘melü bihî kemâ fi’l-Vakfiyyeti ilâ Kıyâmi’s-Sâ‘a ve Ahzallâhu men İşterâhu ve Bâ‘ahû”, 1154
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal, Sadullah Kaya, Hakan Şentepe
Enrolled in
23.05.2019
Go up