Return Back
<< | >> yekmu0452

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01330, 12a * 15x15 mm.

Text

سليمان سعد الدين ابن محمد أمين

Transliteration

Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

Owner
Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî / مستقيم زاده، سليمان سعد الدين بن محمد أمين بن محمد مستقيم الإستانبولي
Deceased in [A.H/A.D]
1202 / 1788
Profession
Biyografi Âlimi
Works
Devhatü’l-Meşâyıh
Hüccetü’l-Hatti’l-Hasen
Risâle-i Tâciyye
Şerh-i Gülşen-i Râz
Şerh-i Hızbü’l-Hıfz ve’l-Evrâd
Tuhfe-i Hattâtîn
Tuhfetü’l-Merâm
Language
Name
Type
Individual
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Notes
Sayfada, mührün üst kısmında Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin Efendi’nin Mevlânâ Hacı Mehmed Halîfe’ye nüshanın ikinci risâlesi olan ve Nevevî’ye ait “” adlı eserin kıraatine icâzet verdiğine dair 1194 tarihli bir kayıt bulunmaktadır. Aynı şekilde kayıtta bu eserin kıraatine icâzetinin hocası Mehmed Emin Tokâdî tarafından kendisine verildiği de belirtilmiştir.
Data template
Şahıs mührü, Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî, “Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin”
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
21.09.2020
Go up